4 apr 2019

Bruk av vaskeri

Vaskeri er i blokk 1 (11-15) og 2 (17-27). Oppslag om vasketider henger i vaskeriene.


ORDENSREGLER FOR VASKERI
- Respekter vasketidene. Oppstår det problemer, hør med den som kommer etter deg. Nummeret på hengelåsen forteller hvem sin tur det er.
- Vaskeriet er kun til bruk til vask av klær tilhørende borettslagets beboere.
- Hver leilighet skal kun ha en hengelås merket med leilighetsnummer. Unummerte låser blir klippet av styret.
- Følg bruksanvisningene for de ulike maskinene, se oppslag.
- Bruk godkjent vaskemiddel produsert for norske forhold.
- Tøm lommer, bruk vaskeposer for klær med spiler, rist ryer, uteklær og annet for sand ol.
- Vask og rydd etter deg; doseringskamre, maskiner, gulv, lo i tørketrommel ol.
- Dersom du ikke tar i bruk vaskeriet i løpet av en time etter oppsatt vasketid, kan en annen beboer overta vaskeperioden.


Ved behov for reparasjon av maskiner, meld fra til styret på e-post: lodalen@styrerommet.net

FORLAT VASKERIET SLIK DU SELV ØNSKER Å FINNE DET.