Endret: 11 apr 2019     Opprettet: 12 mar 2019

Lodalen velforening

Lodalen velforening ønsker å bidra til et trivelig bomiljø. Vi har ulike aktiviteter og arrangementer som for eksempel nabolagsfest, dyrking i plantekasser, tenning av julelys og skirennet Lodalen olympics. Lodalen velforeninigs styre består av leder og nestleder som velges av borettslagets generalforsamling for 2 år. Styret innkaller til møter hvor alle beboere som ønsker kan delta og komme med ideer. Arbeidet til velforeningen er basert på frivillighet og dugnad.
Informasjon om møter og lignende vil ligge på hjemmesiden til borettslaget, samt på vår facebookside. Du kan melde deg inn i facebookgruppen vår eller sende en e-post til velforeningen på lodalenvel@gmail.com dersom du ønsker å være med i velforeningen.


Leder: Helga Smári Hanssen Nestleder: Maria Larsson