18 jan 2018

Byggesaken

Oslo Kommune har gitt rammetillatelse til å bygge en 12 etasjes blokk mellom gangbroen og Arnljot Gellines vei 17-21. Vi har sammen med Nygårdskollen boligaksjeselskap påklaget vedtaket. Her kan du følge saken på Plan og bygningsetaten sine sider