5 sep 2019

Behov for flere brønner

Rototec er ferdig med å bore de 8 planlagte brønnene, men trenger å bore 2 til for å få nok brønner da de ikke kom langt nok ned på enkelte av de. Det bores derfor 2 brønner til på plenen ved nr 23.